Arkiv ×
AKTUELLT

Släpvagnar med brandmaterial

UPPDATERAD

Från och med 1 juli finns det släpvagnar med brandmaterial som skall användas för eftersläckning av bränder på delägarmark. Eftersläckning är ett markägaransvar och för att underlätta arbetet har Älvdalens Besparingsskog bekostat och utrustat tre släpvagnar med brandmaterial. Räddningschef i beredskap beslutar om när släpen kan/ska användas och kontaktar den markägare som är berörd. Vagnarna kommer att stå utplacerade via samfälligheternas försorg i Åsen, Evertsberg och Blyberg.  De innehåller slangar, pumpar, brandsprutor med mera.

 Årsredovisning 2018

UPPDATERAD

Vi skickar ej ut årsredovisningen längre- Nu finns den som e-bilaga här.  Det finns även ett antal tryckta versioner på kontoret. Är du intresserad av den så är du välkommen in eller så kan vi gärna skicka en till dig. Ring då 0251-10695.
Tidigare
PÅ GÅNG

Anslag om Idrotts- och föreningsbidrag

Älvdalens Besparingsskog har för år 2019 anslagit medel för sponsring med reklamavtal. Idrotts- och föreningsbidrag till ideell ungdomsverksamhet i Älvdalens socken. OBS! Till ansökan skall användas ansökningsblankett som finns att hämta på vår hemsida, klicka här för att komma till blankett–  och på vårt kontor. Bifoga komplett årsredovisning.
Ansökan om stöd till nämnd verksamhet skall vara tillhanda senast den 10 september 2019.  Adress: Älvdalens Besparingsskog Box 65 796 22 Älvdalen

Saltstenar

Från och med 2019 kommer all försäljning av saltstenar att upphöra.  Saltstenar till jaktlagen som delas ut kostnadsfritt skall tas ut före sommaren efter kontakt med Jan Norell eller Urban Mattsson på Älvdalens Besparingsskog.

AKTUELLA BLANKETTER

LÄNKAR